Az Agnusmed Oktató, Szervező, Egészségügyi és Információs Tanácsadó Kft. évtizedes tapasztalattal dolgozik.
Fő tevékenységünk a kongresszus, konferencia és oktatás ill. rendezvény szervezés.

A konferenciákat, szimpóziumokat, továbbképző tanfolyamokat magas szakmai színvonal jellemzi, ennek köszönhető, hogy szinte kivétel nélkül egyetemeken akkreditált, magas kreditpont értékű, a központi orvostovábbképző rendszerbe befogadott továbbképzési elvárásoknak megfelelőek rendezvényeink.
Munkánkat az egyetemek továbbképző intézeteivel együttműködve, adminisztrációs rendszerükhöz alkalmazkodva végezzük.
Rendezvényeinket méltó helyszíneken, kiváló technikai körülmények között szervezzük, gondoskodva arról, hogy az értékes szakmai tartalom mellett színvonalas társasági programokat biztosítsunk a kongresszus látogatók számára.

A tudományos szimpóziumok szervezése általában megbízás alapján történik ritkábban saját kezdeményezésből is.
Feladatainkat jelentős részben az egészségügy területéről nyerjük, úgy a rendezvények, mind a kiadványok vonatkozásában, de örömmel szervezünk kulturális és társasági programokat és készítünk kapcsolódó kiadványokat is.
Az egészségügyben szerzett tapasztalatokkal léptünk tovább a szakmai és társasági élet más területeire akár a határokat átlépve idegen nyelvi környezetben, belföldön vagy külföldön az EU előírásainak megfelelően.

Agnusmed Kft.
ügyvezető: dr. Udvarhelyi Ágnes
1119 Budapest, Bornemissza u. 10. fszt. 3.
mobil: 06 30 39 980 11
e- mail: agnusmed@agnusmed.hu
udvarhelyi.agnes@agnusmed.hu